Polityka Prywatności

Polityki prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.midapolska.pl

 

 1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z obsługą i realizacją zamówień poprzez Serwis. 
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Mida Polska s.c, z siedzibą w Gdańsku, ul. Wallenroda 18/5 kod pocztowy 80-438, NIP9571029504, REGON 220901253
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Użytkownik ma prawo nie podać wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, a to skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizcji procesu zamówienia.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych w celu realizacji zamówienia np. firma spedycyjna.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd podmiotom, które je tam umieściły. Podmiot ten ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
 10. Dane osobowe,przechowywane są przez okres 7 lat od daty, w której ich przetrzymaywanie przestanie być konieczne. /np. roszczenia prawne, nasze zobowiązania wynikające z innych przepisów/
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.midapolska.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Prosimy wówczas o kontakt poprzez adres e-mail: biuro@midapolska.pl